نیترات کلسیم اکوریچ حاوی 26 درصد کلسیم و 15/5 درصد نیتروژن است که میزان مناسب از کلسیم و نیتروژن برای رشد گیاهان ضروری است. کلسیم عنصری است که در تشکیل دیواره سلولی نقش دارد و تامین مناسب کلسیم موجب می شود تا دیواره سلولی قوی و محکم باشد و در نتیجه گیاه در برابر آفات مقاومت پیدا کند و کم تر در معرض حملات بیماری زا قرار گیرد. دوام محصولات پس از استفاده از این نیترات کلسیم  افزایش می یابد. نیتروژن نیز در تولید اسید های آمینه و کلروفیل مورد نیاز است. محصول نیترات کلسیم اکوریچ پس از استفاده در خاک بلافاصله در دسترس گیاه قرار می گیرد و گیاه را از پوسیدگی میوه ها، لکه تلخ میوه ها، سیاه شدن گلگاه، چوب پنبه ای شدن میوه ها، سرمازدگی گیاه و میوه ها و … محافظت می کند. نیترات کلسیم اکوریچ کاملا محلول در آب بوده و در طی دوره درشت شدن و رسیدگی میوه مورد استفاده قرار می گیرد و به صورت محلول پاشی و کودآبیاری مورد استفاده است.

توضیحات

مشخصات محصول

نیترات کلسیم

محصول شرکت Chengdu Fertech Chemicals چین

وضعیت ظاهری: گرانول کاملا محلول در آب

بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی

مواد تشکیل دهنده

نیتروژن کل

کلسیم 

15/5  %

26 %

دستور العمل مصرف

دستورالعمل مصرف

نوع محصول

محلول پاشی کودآبیاری

گیاهان زراعی

 1-2/5 کیلوگرم در هکتار

8-10 کیلوگرم در هکتار

گیاهان باغی 2-3 کیلوگرم در 1000 لیتر آب

12-14 کیلوگرم در هکتار

 

  • مصرف این کود به ویژه در مرحله رسیدگی محصول توصیه می شود.
  • بسته به نیاز گیاه در فواصل 15-10 روز یکبار تکرار شود.
  • در طول دوره گلدهی و گرده افشانی از محلول پاشی اجتناب کنید.
  • در مورد گیاهان حساس همچون هسته دارها، محلول پاشی با احتیاط و با دوز کمتر انجام شود.
  • محلول پاشی بهتر است در صبح یا عصر انجام شود.
  • میزان دقیق مصرف با توجه به شرایط اقلیمی و شرایط خاک و گیاه متفاوت بوده و توصیه می شود ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.
  • در هنگام مصرف، رعایت کلیه نکات ایمنی و بهداشتی ضروری می باشد.
  • از اختلاط با مواد به شدت اسیدی و به شدت قلیایی اجتناب کرده و قبل از اختلاط حتما با کارشناس مشورت کنید. برای اطمینان، ابتدا در سطح کوچکی آزمایش نمایید.
  • شرکت تولید کننده و شرکت توزیع کننده مسئولیتی در قبال خساراتی که ممکن است به دلیل نگهداری محصول در شرایط نامناسب، اختلاط محصول با سایر مواد شیمیایی و یا روش و مقدار مصرف نادرست ایجاد شود نخواهند داشت.

گواهی ثبت

CANI Ecorich