سوسپانسیون 5%
قارچ کش سیستمیک، برای پیشگیری و درمان
کارنس:14 روز

توضیحات

نام محصول : هگزاکونازول SC 5%
نام تجاری : آنویل
وضعیت ظاهری: مایع
بسته بندی: بطری پلی اتیلن 250 سی سی

دستورالعمل مصرف

محصول
آفت
میزان مصرف(لیتر در هکتار)
انگور
سفیدک سطحی مو
0/25(لیتر)در 1000 لیتر آب