نیترات منیزیم  فلیکسپر دارای دارای 10/8 درصد نیتروژن و 15/4 درصد منیزیم محلول است که موجب افزایش عملکرد و کیفیت محصول می گردد. منیزیم نقش اصلی در تولید کلروفیل، افزایش شاخ و برگ و سبزینگی گیاه دارد که تأثیر مستقیم بر چرخه‌ی فتوسنتز گذاشته و موجب افزایش عملکرد و کیفیت محصول خواهد شد.  نیتروژن نیز برای رشد رویشی و شروع فاز زایشی گیاه ضروری است.از مزایای این محصول می توان به افزایش سبزینگی و شادابی گیاه، افزایش عملکرد و کیفیت محصول اشاره کرد. نیترات منیزیم فلیکسپر کاملامحلول در آب است و فاقد کلر، سدیم و فلزات سنگین است.

توضیحات

نیترات منیزیم  فلیکسپر

وضعیت ظاهری: کریستال سفید

بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی

 

مواد تشکیل دهنده

نیتروژن کل (N) منیزیم محلول (MgO)
10/8 % 15/4  %

 

دستور العمل مصرف

 

نوع محصول

محلول پاشی کودآبیاری

(کیلوگرم در هکتار)

گیاهان زراعی 4 2 کیلوگرم در هکتار 20 – 10
گیاهان باغی 5 2 کیلوگرم در 1000 لیتر آب

30 – 15

 

  • بسته به نیاز گیاه در فواصل 15-10 روز یکبار تکرار شود.
  • در طول دوره گلدهی و گرده افشانی از محلول پاشی اجتناب کنید.
  • در مورد گیاهان حساس همچون هسته دارها، محلول پاشی با احتیاط و با دوز کمتر انجام شود.
  • میزان دقیق مصرف با توجه به شرایط اقلیمی و شرایط خاک و گیاه متفاوت بوده و توصیه می شود ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.
  • محلول پاشی بهتر است در صبح یا عصر انجام شود.
  • در هنگام مصرف، رعایت کلیه نکات ایمنی و بهداشتی ضروری می باشد.
  • از اختلاط با مواد به شدت اسیدی و به شدت قلیایی اجتناب کرده و قبل از اختلاط حتما با کارشناس مشورت کنید. برای اطمینان، ابتدا در سطح کوچکی آزمایش نمایید.
  • شرکت تولید کننده و شرکت توزیع کننده مسئولیتی در قبال خساراتی که ممکن است به دلیل نگهداری محصول در شرایط نامناسب، اختلاط محصول با سایر مواد شیمیایی و یا روش و مقدار مصرف نادرست ایجاد شود نخواهند داشت.

گواهی ثبت

MgN Felixper