پودر با قابلیت تر شوندگی 70%

علفکش انتخابی و سیستمیک

 

توضیحات

نام محصول : متری بوزین WP70%
نام تجاری : سنکور
وضعیت ظاهری: پودر سفید
بسته بندی: فویل آلومینیومی 500 گرمی

دستورالعمل مصرف

محصول
علف هرز
میزان مصرف(گرم در هکتار)
سیب زمینی
دو منظوره
1 0/75(کیلوگرم) در هکتار
سویا
دو منظوره
600
زمان مصرف : قبل از جوانه زدن تا 2 الی 4 برگی شدن علف های هرز