حشره کش غیر سیستمیک تماسی و گوارشی و بسیار سریع الاثر

توضیحات

مالاتیون EC 57%
وضعیت ظاهری: مایع
بسته بندی: بطری آلومینیوم 1 لیتری

 

 

دستورالعمل مصرف

محصول آفت میزان مصرف(لیتر در هکتار)
غلات ملخ ها و شته ها 1/5-0/7
درختان میوه لیسه درختان میوه،شته ها،مگس گیلاس 2 1(لیتر) در 1000 لیتر آب
سبزی و جالیز سفید بالک،مگس جالیز،مگس خربزه،تریپس 1/5 – 1
یونجه سرخرطومی برگ یونجه 3
مرکبات شته ها،سپردارها و شپشک ها 2/5 2 (لیتر)در 1000 لیتر آب
نخلیات زنجرک خرما،کرم میوه خرما،شپشک ها 3 – 2/5
زیتون پسیل زیتون 2/5 (لیتر)در 1000 لیتر آب
رز،پیاز و چای شپشک های آرد آلود،شته رز و کاج 2 (لیتر)در 1000 لیتر آب