امولسیون  50 %
حشره کش غیر سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی

توضیحات

نام محصول : فنیتروتیون  50%EC
نام تجاری : سومیتیون

وضعیت ظاهری: مایع
بسته بندی: بطری آلومینیومی 500 سی سی

دستورالعمل مصرف

محصول
آفت
میزان مصرف(لیتر در هکتار)
گندم
سن گندم
1/2
یونجه و بادمجان
ملخ
1/5
غلات
شته غلات
1/5
برنج
کرم ساقه خوار برنج
1/5
پسته
سن ناقلنماتسپور پسته و سوسک سرشاخه خوار پسته
1/5-2 (لیتر)در 1000 لیتر آب
نیشکر
ملخ آسیایی نیشکر
1/5