تیوفانات متیل(پودر با قابلیت تر شوندگی)
قارچ کش سیستمیک

توضیحات

نام محصول : تیوفانات متیل wp70%
نام تجاری : توپسین
وضعیت ظاهری: پودر سفید
بسته بندی: فویل آلومینیومی 500 گرمی

دستورالعمل مصرف

محصول آفت میزان مصرف(لیتر در هکتار)
سیب لکه سیاه و سفید سیب 60 50 (گرم)در 100 لیتر آب
گلابی لکه سیاه و سفید گلابی 60 50 (گرم)در 100 لیتر آب
هلو پوسیدگی قهوه ای هلو 60 50 (گرم)در 100 لیتر آب
درختان میوه سفیدک 60 50 (گرم)در 100 لیتر آب
ضدعفونی بذور سیاهک گندم،پوسیدگی سفید ریشه،پوسیدگی آرمیلایی ریشه 150 100 (گرم)در 100 کیلوگرم بذر