همایش مشهد 1396

همایش شرکت مزرعه فراز آسمان در شهر مشهد استان خراسان رضوی در هتل پارس با موضوع معرفی محصولات و خدمات شرکت برگزار شد.

نوزدهم بهمن 1396