گالری تصاویر نمایشگاه ها

چهارمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران

پنجم الی هشتم بهمن ماه 1395، تهران، بوستان گفتگو

گالری تصاویر همایش های داخلی

همایش شرکت مزرعه فراز آسمان در شهر جهرم استان فارس با موضوع تغذیه مرکبات، با حضور نمایندگانی از شرکت اگروتار ترکیه

دهم اسفند ماه 1394

گالری تصاویر سفرها و بازدید ها

همایش مشترک شرکت مزرعه فراز آسمان و شرکت اگروتار ترکیه در شهر آنتالیا و بازدید از گلخانه ها، باغات مرکبات و فروشگاه های کشاورزی شهر آنتالیا

سیزدهم تا شانزدهم اسفند ماه 1394

Do you have any questions ?


● we answer your questions on telegram