با وجود بارش باران و برف در روزهای اخیر، میزان بارندگی ها در سال آبی جاری (97-96) نسبت به سال آبی گذشته همچنان 44/2 درصد کمتر است.

این بارش‌ها گرچه توانست اندکی شاخص بارش را افزایش دهد اما مرهمی بر درد خشکسالی ایران نیست. پس پاسخ به این سوال که آیا این بارش‌ها توانسته است چالش کم‌آبی و کم‌بارشی را مترفع کند، منفی است. شرکت مدیریت منابع آب ایران ارتفاع کل ریزش های جوی از اول مهر تا بیست و هفتم فروردین سال آبی 97-96 را بیش از 116/8 میلیمتر اعلام کرد.

این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه دراز مدت که 207/6 میلیمتر بوده است، 43/7 درصد و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته که 209/5 میلیمتر بوده است، 44/2 درصد کاهش داشته است.

جزئیات کاهش بارندگی ها در حوضه های آبریز اصلی

به طور کلی، ایران دارای 6 حوضه آبریز اصلی است که این حوضه ها شامل «دریای خزر»، «خلیج فارس و دریای عمان»، «دریاچه ارومیه»، «فلات مرکزی»، «مرزی شرق» و «قره قوم» است.

بارش ها امسال نسبت به سال آبی گذشته، به جز حوضه آبریز دریاچه ارومیه، در همه حوضه ها کاهش یافته و نسبت این کاهش ها از 2/6 درصد در حوضه دریای خزر تا 54/7 درصد در حوضه خلیج فارس و دریای عمان در نوسان است.

بیشترین کاهش بارندگی ها مربوط به حوضه خلیج فارس و دریای عمان است که نسبت به دوره مشابه پارسال 54/7 درصد و نسبت به متوسط دراز مدت 52/5 درصد کاهش داشت.

در این میان، بارندگی ها در حوضه آبریز دریاچه ارومیه افزایش یافت و با 14/9 درصد رشد، از  244/1 میلیمتر در سال گذشته به 280/4 میلیمتر افزایش پیدا کرد.

بر  اساس داده‌هاي به دست آمده از مطالعات دماي هواي كشور، در سال های آتی ميزان بارش كاهش و ميزان دما افزايش مي‌يابد ضمن آنكه سفره‌هاي آب زيرزميني نيز از بين مي‌روند. لذا اتخاذ تصمیم های مدیریتی بر مبنای داده ها و روش های علمی ضروری است تا کشور از خطرات جدی در امان باشد.

منبع: به نقل از ایرنا

دیدگاه خود را بنویسید